Οι κατίνες της Βουλής

     Το κορίτσι ετοιμάζεται για τη βίζιτα ......      αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη ταρίφα.


Γεωργιάδης Ντινόπουλος