Μηνυτήρια αναφορά κατά ΑΤΕ για τα δάνεια των κομμάτων.

18 Μαίου 2012

Μηνυτήρια αναφορά κατά της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας για τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων... κατέθεσε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο σύλλογος «Ελληνες Φορολογούμενοι».

Ο Σύλλογος καλεί τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσει την ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών στελεχών της Τράπεζας και ειδικότερα, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απιστίας.

Όπως υποστηρίζεται στην αναφορά – την οποία υπογράφει ο κ. Γιάννης Σιάτρας, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου και ως μέτοχος της ΑΤΕ – η διοίκηση της τράπεζας χορήγησε δάνεια σε ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, δηλαδή τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, χωρίς να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της ΑΤΕ, με μόνη εγγύηση την εκχώρηση της κρατικής επιχορήγησης.

"Είναι σαφές ότι ο δανεισμός αυτός δε βασίζεται σε τραπεζικά κριτήρια", υπογραμμίζεται στην αναφορά, καθώς τα ποσά των δανείων είναι επταπλάσια από τα έσοδα των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα,
"κατά το 2010, το ΠΑΣΟΚ είχε έσοδα 22,7 εκατομμύρια ευρώ και δαπάνες 65,06 εκατομμύρια.
Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά το 2010 είχε έσοδα 18,7 εκατομμύρια και δαπάνες 40 εκατομμύρια!".

Σημειώνεται, ότι ο κομματικός δανεισμός βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος έχει ζητήσει από τις διοικήσεις των τραπεζών τις σχετικές δανειακές συμβάσεις των τελευταίων 15 ετών.

Η έρευνα άρχισε στα τέλη του 2011 μετά από καταγγελία του πρώην βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ελ. Αυγενάκη.

Ολόκληρο το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς έχει ως εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

1). Του Σωματείου με την επωνυμία «Έλληνες Φορολογούμενοι», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2). Σιάτρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θάσου 6-8.

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου στελέχους της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
17.05.2012

*****
Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, ζητούμε να ερευνήσετε την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι στα παρελθόντα έτη μεθόδευσαν την νομική δέσμευση της ΑΤΕ από συμβάσεις δανείων προς κόμματα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους και να επιβληθεί η κατά νόμο τιμωρία τους, διότι θεωρούμε ότι ετέλεσαν σε βάρος μας, υπό την ιδιότητα μας ως ελλήνων φορολογουμένων τους οποίους εκ του καταστατικού εκπροσωπεί το σωματείο, αλλά και ως διευθύνοντος Συμβούλου και μετόχου ανώνυμης εταιρείας που έχει στην κυριότητά της μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι της «Eurocapital Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» (ο δεύτερος μηνυτής, Ιωάννης Σιάτρας) αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από ποινική διάταξη νόμου.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουμε ότι ορισμένα στελέχη που μόνο η εισαγγελική έρευνα μπορεί να αποκαλύψει διέπραξαν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, εφεξής καλουμένης ΑΤΕ, και των μετόχων της, στους οποίους περιλαμβάνεται τόσο ο δεύτερος μηνυτής όσο και το Ελληνικό Δημόσιο και κατ' επέκταση οι Έλληνες Φορολογούμενοι, προέβησαν στην κατάρτιση σύμβασης δανείου με ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, δηλαδή τα κόμματα ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) και ΝΔ (Νέα Δημοκρατία), δίχως να φροντίσουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της ΑΤΕ, παραλείποντας να ζητήσουν κατ' εφαρμογή των κανόνων χρηματοδότησης αξιόπιστη και επαρκή εξασφάλιση της επιστροφής του πιστωθέντος κεφαλαίου και των πιστωθησόμενων τόκων, όπως την προσημείωση ακίνητης περιουσίας.

Αντ' αυτού τα ανωτέρω εκτελεστικά μέλη αρκέστηκαν στην εκχώρηση στην ΑΤΕ της εισπραχθησόμενης κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων του ν. 3023/2002, της οποίας όμως το ποσό δεν είναι σταθερό και διακυμαίνεται αναλόγως της εκλογικής ισχύος κάθε κόμματος, γεγονός γνωστό στα μηνυόμενα πρόσωπα, με αποτέλεσμα η «εξασφάλιση» που παραχωρήθηκε από τις ενώσεις προσώπων των κομμάτων να εξαρτάται από τυχαίο και μη προβλέψιμο γεγονός και να μην διασφαλίζει το συμφέρον της ΑΤΕ να της επιστραφεί το ποσό που δάνεισε και οι συμβατικοί τόκοι.

Τέλος, η ζημία συνίσταται στην δημιουργηθείσα μετα τις εκλογές της 6ης Μαίου 2012 επισφάλεια των απαιτήσεων της ΑΤΕ εξαιτίας του αποτελέσματος αυτών, η οποία ζημία ισούται με το ποσό της μείωσης κρατικής επιχορήγησης του ν. 3023/2002, σε σχέση με το προβλεφθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης ποσό κρατικής επιχορήγησης που εκχωρήθηκε εν είδη εξασφάλισης της ΑΤΕ, λόγω της αντίστοιχης μείωσης της εκλογικής επιρροής των δυο ανωτέρω ενώσεων προσώπων των κομμάτων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία η Τράπεζα ουδέποτε διέψευσε, η Αγροτική Τράπεζα εμφανίζεται να έχει δανειοδοτήσει τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας με τεράστια ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 98 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 114 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.

Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 120 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.

Είναι σαφές ότι ο δανεισμός αυτός δε βασίζεται σε τραπεζικά κριτήρια. 

Ο οποιοσδήποτε τραπεζικός θα επιβεβαιώσει ότι, είναι αδιανόητο να δανείζεις κάποιον με ποσά τα οποία φθάνουν κοντά στο επταπλάσιο των ετησίων εσόδων του δανειολήπτη, πολύ δε περισσότερο όταν ο ετήσιος ισολογισμός του νομικού αυτού προσώπου εμφανίζει σταθερά ζημιές και υψηλότατο δανεισμό. 

Σημειώνεται ότι, κατά το 2010, το ΠΑΣΟΚ είχε έσοδα 22,7 εκατομμύρια ευρώ και δαπάνες 65,06 εκατομμύρια. 

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά το 2010 είχε έσοδα 18,7 εκατομμύρια και δαπάνες 40 εκατομμύρια!

Αναρωτήθηκε η Διοίκηση της Τράπεζας με ποιό τρόπο θα μπορέσει η Τράπεζα στην οποία διορίστηκαν να υπηρετούν και να λειτουργούν με ευπιστία, θα εισπράξει τα χρήματα αυτά;

Ως εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας μάλιστα, ο κ. Ιωάννης Σιάτρας διαμαρτυρήθηκε για τον παράνομο δανεισμό των κομμάτων στην Γενική Συνέλευση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία ανέφερε τις παραπάνω επιφυλάξεις του κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που διεξήχθηκε την Παρασκευή 29 Απριλίου 2012.

Μάλιστα δε κάλεσε την Διοίκηση της τράπεζας να απαντήσει, εάν δε διαθέτει τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, στα παρακάτω:

1) Ποιό είναι το ύψος του δανεισμού των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010.

2) Πώς εξελίχθηκε το δανειακό υπόλοιπο των πολιτικών κομμάτων στα τελευταία 5 χρόνια.

3) Τί ποσό εκταμιεύθηκε προς τα πολιτικά κόμματα, εντός του 2010. Τί ποσό έχει εκταμιευθεί εντός του 2011.

4) Εάν η εξυπηρέτηση των δανείων υπήρξε κανονική εντός του 2010 και εάν όχι, τί ποσό όφειλε το κάθε πολιτικό κόμμα να καταβάλει προς την Τράπεζα και τί ποσό τελικά κατέβαλε;

5) Με ποιές διαδικασίες και με ποιά λογική έγινε η υπερβολική αυτή δανειοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα.

Τέλος κλήθηκε, χωρίς φυσικά να απαντήσει, ο Ορκωτός Ελεγκτής της Τράπεζας να υποβάλει γραπτή αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων των πολιτικών κομμάτων τα οποία χρηματοδοτεί η Τράπεζα, κατά το 2010.

Στην απάντησή του σε ορισμένα μόνο από τα ανωτέρω, ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης διευκρίνισε τα ακόλουθα:

1) Η Τράπεζα θεωρεί ότι τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα είναι εξασφαλισμένα, αφού έχει τεθεί ως εγγύηση η ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

2) Κατά το 2010, η Τράπεζα δε χορήγησε νέα δάνεια προς τα κόμματα.

3) Υπάρχει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων από τα πολιτικά κόμματα.

4) Η Τράπεζα δε θα χορηγήσει νέα δάνεια προς πολιτικά κόμματα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εκπρόσωποι της ίδιας της τράπεζας συνομολογούν την συνδρομή ορισμένων από τις πραγματικές περιστάσεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του νομικού προσώπου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατ' επέκταση των μετόχων:

Α) Η τράπεζα όντως δέχθηκε ως εξασφάλιση την ανεπαρκέστατη πλέον λόγω της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό Προϋπολογισμό. 
Επομένως κάποιο ή κάποια από τα στελέχη της ΑΤΕ αποδέχθηκαν τον εύκολα προβλέψιμο κίνδυνο να απωλέσει κεφάλαια η ΑΤΕ λόγω της επισφαλούς τοποθέτησης αυτών στα ταμεία των κομμάτων με εγγυήσεις στηριζόμενες σε τυχαίο γεγονός, δηλαδή την διαιώνιση της εκλογικής ισχύος των δυο μεγαλύτερων τότε κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, πράγμα που δεν συνάδει με την επιμέλεια που θα έπρεπε να επιδειχθεί κατά την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου.

Β) Ο κίνδυνος της επισφάλειας των αξιώσεων της ΑΤΕ έχει ήδη επέλθει επειδή τόσο η εκλογική ισχύς των κόμματων που δανειοδοτήθηκαν μειώθηκε κατά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαίου 2012 όσο και η εξυπηρέτηση των δανείων των κομμάτων είναι πλέον προβληματική κατ' ομολογία του κ. Παντελάκη.

Οι ανωτέρω προβληματισμοί όμως δεν έχουν διατυπωθεί μόνο από τον κ. Σιάτρα. 

Συγκεκριμένα επικαλούμαστε το από 14 Φεβρουαρίου 2012 Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών όπου στην σελίδα 5 αυτού περιγράφεται με μελανά γράμματα η σχετική πρακτική δανεισμού των κομμάτων με την εκχώρηση ως εξασφάλισης των εισπραχθησόμενων κρατικων επιχορηγήσεων δυνάμει του νόμου 3023/2002.

Επίσης επικαλουμαστε και αρκετά δημοσιεύματα σχετικά την πρακτική δανεισμού των κομμάτων τόσο από την ΑΤΕ όσο και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος αναφορικά με το μέγεθος της ζημίας που έχει προξενηθεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Η ΑΤΕ στις 2 Ιουνίου 2011 εξέδωσε ενημερωτικό Δελτίο με τον ακόλουθο τίτλο

«ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 29 AΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Η Αγροτική Τράπεζα, βάσει του ανωτέρω δελτίου παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες ζημιές: 

481 εκατομμύρια κατά το 2009, 395 εκατομμύρια κατά το 2010 και 1.030 εκατομμύρια έως το Σεπτέμβριο του 2011 (οι τελικές ζημιές της τράπεζας για το 2011 αναμένεται να υπερβούν τα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Στο ίδιο διάστημα (2009-2011), το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμμετάσχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, πληρώνοντας 1.910 εκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει επιπλέον εγγυήσεις προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σ' αυτό το δυσμενέστατο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια θα είναι η τύχη των αξιώσεων της ΑΤΕ κατά των κομμάτων δυνάμει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα κρίνει και την τύχη της ίδιας της ΑΤΕ, δεδομένης μάλιστα της υπαγωγής αυτής σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει μάλιστα εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την απόφαση με στοιχεία C(2011) 3589 final. 

Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να ερευνηθεί ως κατεπείγον ζήτημα το κατά πόσο κλονίστηκε η οικονομική υγεία της ΑΤΕ από τους επισφαλείς δανεισμούς σε κόμματα βάσει εξασφαλίσεων ερειζόμενων επί της (αφελούς ή δόλιας;) υπόθεσης ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί θα παραμείνουν αμετάβλητοι, η οποία μάλιστα πρόσφατα διαψεύσθηκε πανηγυρικά από το εκλογικό σώμα, με αποτέλεσμα η ΑΤΕ να τεθεί στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς αναδιάρθρωσης και να είναι εξαρτημένη η λειτουργία της από την κρατική ενίσχυση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου και την παραδειγματική τιμωρία τους.

ΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ πληρεξούσιο δικηγόρο μας και αντίκλητο τον δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Κλειώση (ΑΜ ΔΣΑ 26378), Στρατηγού Καλλάρη 45 Αθήνα.

Ως μάρτυρας προτείνεται ο κ. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης, Βουλής 4, ο οποίος έχει ήδη προσκομίσει στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά στοιχεία.

Σχετικά υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα

1) Το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΕ με τίτλο «ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 29 AΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/prospectus/infopress/ATE_BANK_03062011_B.pdf )

2) Το από 14 Φεβρουαριου 2012 υπόμνημα του Υπουργού Εσωτερικών κου Τάσου Γιαννίτση (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B67g1ijgatpKOWVhMTA3ZjYtYzI4Zi00ZmI2LWI5YzYtNTk0MGY0NjAwOGMw )

3) Το από 20.11.2012 άρθρο του καθηγητή της Νομικής Σχολής στην Καθημερινή με τίτλο «Το σκάνδαλο του δανεισμού των κομμάτων» (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_20/11/2011_463534)

4) Το από 28.02.2011 άρθρο του Δημήτρη Νικολακόπουλου στο Βήμα με τίτλο «Μνημόνιο και για τα κόμματα Νέες ρυθμίσεις επεξεργάζεται ο κ. Ι. Ραγκούσης, καθώς ΠαΣοΚ και ΝΔ χρωστούν 233.800.000 στις τράπεζες» (http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=386983)

5) Το από 10.12.2012 άρθρο του Θανάση Μαυρίδη στην ιστοσελίδα capital.gr με τίτλο «Αγροτική Τράπεζα: Ένα διαχρονικό σκάνδαλο...» (http://www.capital.gr/articles.asp?id=1406931 )

6) Την από 23.05.2012 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ευρωπαικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας με στοιχεία C(2011) 3589 final. (http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2010/n429-10-en.pdf )

7) Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΕ, της 29/4/2011.

Ο μηνυτής
Ιωάννης Σιάτρας
Αποδεικτικό Υλικό ΑΤΕ Κλεπταποδόχοι Μήνυση ν.3023/2002 Σιάτρας 
directnews.gr


Share this