Υπουργείο Εξωτερικών.. ΜΚΟ...

10 Σεπτεμβρίου 2012

Το ΙΣΤΑΜΕ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) 155.000 ευρώ για «αναδιάρθρωση της Βουλής στη Γεωργία»!!!

Με βάση την κατάσταση που απεστάλη από το υπουργείο Εξωτερικών στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και έχει στη διάθεσή του το «Βήμα της Κυριακής», ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ΜΚΟ και τα ποσά που έλαβαν και για ποιες δραστηριότητες:


ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΝΑΤΑΛΙ ΙΙΙ για προστασία παιδιών αλβανικής καταγωγής θυμάτων παραμέλησης - εκμετάλλευσης, ποσό 68.700 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Εγκατάσταση Αγροκτήματος στο Αγροτικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, ποσό 23.700 ευρώ....


Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη - ποσό 74.000 ευρώ για τον εθνικό διάλογο σχετικά με τους υδάτινους πόρους στην Αίγυπτο.

WE CARE - το ποσό των 50.000 ευρώ για την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Τουρκία.

Κοινοπραξία 5 ΜΚΟ - έλαβε το ποσό των 600.000 ευρώ για πρωτοβουλία σχετικά με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.


Κέντρο UNESCO για τις γυναίκες και την ειρήνη στις βαλκανικές χώρες - έλαβε 125.000 ευρώ για την ίδρυση γραφείου αγροτικού τουρισμού στην Αλβανία.


ΔΙΠΕ (Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών) - έλαβε 50.000 ευρώ για την παραγωγή και προώθηση φυσικών προϊόντων από το εθνικό πάρκο της Κολχίδος.


ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - έλαβε 50.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Οι δρόμοι της ανάπτυξης».


Αρκετά ποσά φέρεται ότι έλαβε η ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος, από την οποία η Αρχιεπισκοπή Αθηνών αποχώρησε ως εταίρος και τη μετονόμασε σε «Αγάπη», ενώ ίδρυσε μια νέα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, την «Αποστολή».


Εξαιρετικά γενναιόδωρο ήταν το υπουργείο Εξωτερικών και σε δυο ΜΚΟ νομικής φύσεως, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. 


Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2000-2007 το πρώτο κέντρο έλαβε περίπου το ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο χορηγήθηκε το πόσο των 2,6 εκατ. ευρώ. Το πρώτο κέντρο μάλιστα το 2005 έλαβε το ποσό των 60.000 ευρώ για τη δημιουργία παραρτήματος στο Ιράν, ενώ το δεύτερο εισέπραξε το 2005 το ποσό των 50.000 για τη δημιουργία ινστιτούτου στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας.


ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ - Ελλ. Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αειφορίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον - έλαβε το ποσό των 75.000 για το πρόγραμμα «Νέοι Ηγέτες - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ και ο ρόλος των ΜΜΕ στην Τουρκία».


ΑΝCΕ, ΑΤΗΕΝS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS - δόθηκε το ποσό των 95.000 ευρώ για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος της Μολδαβίας.


Ελαβε και το ΙΣΤΑΜΕ του Παπανδρέου διάφορα ποσά με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το 2002, όταν εισέπραξε 155.000 ευρώ για το πρόγραμμα «αναδιάρθρωση της Βουλής στη Γεωργία».

ΜΚΟ
skeftomasteellhnika.blogspot.gr


Share this