Supermarket 2010 Μέρος Πρώτο: Ποιοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και ποιοι ωφελούνται διευρύνοντας τα μερίδια τους στην ελληνική αγορά.

Το 2010 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο στην χώρα μας η οποία περνάει την χειρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση.

Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν αλυσίδες που αξιοποιούν την δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και άλλες που πλήττονται από αυτήν. Η εικόνα του 2010 συμπληρώνεται με την αποχώρηση της Aldi από την Ελλάδα (βλπ. σχετικό άρθρο μας 9/11/2010 Aldi Ελλάς:700 εργαζόμενοι επιμένουν να λάβουν μια πειστική απάντηση για την πρωτοφανή για την Aldi, απόφαση αποχώρησης από την Ελλάδα) και την διάθεση του δικτύου των καταστημάτων της Ατλάντικ σε προμηθευτές, δανειστές και ανταγωνιστές της  (βλπ. σχετικό άρθρο μας 28/3/2011 Σούπερ Μάρκετ Altantic: Ο Γολγοθάς της εξυγίανσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση – αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ).

Οι δέκα κορυφαίες αλυσίδες λιανικής / χονδρικής της χώρας μας κατά την διάρκεια του 2010 παρουσίασαν την εξής εικόνα:


Carrefour Μαρινόπουλος: Σταθερά στην πρώτη θέση αλλά με απώλειες
Ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση των Top-10 αλυσίδων χονδρικής / λιανικής της χώρας μας αλλά φαίνεται να έχει πληγεί αισθητά από την οικονομική κρίση. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στον Όμιλο καθώς και τα συνολικά καταστήματα που λειτουργεί είτε απ΄ ευθείας, είτε με την μέθοδο τουFranchising (Σχετικά με το franchising βλπ. σχετικό άρθρο μας 28/12/2010 εδώ) :

ΟΜΙΛΟΣ CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

                                           2009  2010
Εργαζόμενοι                    12.500 14.042
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
Υπερ- Μάρκετ                           30 31
SM Carefour/Μαρινόπουλος 269 256
Carrefour Express                     61 91
5΄Μαρινόπουλος*                     52   -
Anytime                                   78 89
Smile                                       94 100
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ        584 567
Πίνακας ΛΚ
*Τα καταστήματα 5΄Μαρινόπουλος μετατρέπονται σε Carrefour Express

Ό Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σαν ο μεγαλύτερος της Ελληνικής αγοράς, αισθάνθηκε πιο έντονα τα συμπτώματα της οικονομικής κρίσης η οποία, όπως φαίνεται από τον πίνακα των ετών 2007-2010 που ακολουθεί, άρχισε να τον επηρεάζει αρνητικά από το 2009:

ΟΜΙΛΟΣ CARREFOUR / ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΣ  Κύκλ.Εργασ.€ Μικτά κέρδη € Καθ.κέρδη προ φόρων  € Σύνολο υποχρεώσεων
2007 2.471.373.000 543.956.000 63.485.000                  1.192.670.000
2008 2.622.119.000 588.712.000 72.432.000                  1.202.257.000
2009 2.532.208.000 579.963.000 66.098.000                  1.116.483.000
2010 2.247.762.394 427.774.912 -117.498.401                  1.130.867.173
Πίνακας: Λ. Κουμάκης - Πηγή: Carrefour/Mαρινόπουλος

Ο (μητρικός) Γαλλικός Όμιλος, στην ετήσια έκθεσή του για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται (βλπ. σχετικό άρθρο μας 20/1/2011 εδώ), για την Ελλάδα είχε «προαναγγείλει» τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, αναφέροντας τα εξής:

Οι πωλήσεις μας στην Ελλάδα επηρεάστηκαν από την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε συγκρίσιμα μεγέθη κατά 8,1% και συνολικά κατά 5,7%.

Οι συνολικές πωλήσεις του 2010, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 4,1%: Από 2,836 δις Ευρώ το 2009 σε 2,719 δις Ευρώ το 2010.

Οι παραπάνω αξίες προφανώς περιλαμβάνουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες που δεν ανήκουν στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος (Εταιρίες Carrefour – Μαρινόπουλος, Ξυνός και Dia).

Με τα δεδομένα αυτά, ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κρίση για δεύτερη συνεχή χρονιά (2009 και 2010) με τις προοπτικές του 2011 να μην διαγράφονται και ιδιαίτερα θετικές.Lidl Hellas: Σταθερά στην δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς
Στην δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς υπολογίζεται ότι παραμένει σταθερά η Γερμανική Lidl.

Το απόλυτο «πέπλο μυστικότητας» που καλύπτει τα διάφορα οικονομικά στοιχεία της Γερμανικής αλυσίδας πληρώνεται πανάκριβα: Άγνωστος αριθμός ανεξάρτητων Ομορρύθμων Εταιριών, με υψηλό κόστος λειτουργίας, ελέγχου και συντονισμού, καλύπτει τα 220 περίπου καταστήματα της αλυσίδας στην Ελλάδα ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση ασφαλών οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και άλλων πληροφοριών.

Η ίδια μέθοδος της «μυστικοπάθειας» που αφορά και άλλους τομείς των δραστηριοτήτων του Γερμανικού Ομίλου, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Είναι συνεπώς αναπόφευκτη η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων από ανεξάρτητες πηγές ώστε να καταστεί δυνατή μια ρεαλιστική εκτίμηση της θέσης και της πορείας του Ομίλου στην χώρα μας.  

Μια τέτοια «πηγή» αποτελεί η μεγαλύτερη εφημερίδα του Γερμανικού λιανεμπορίου (Lebensmittel Zeitung) η οποία κάθε χρόνο εκδίδει ένα ειδικό αφιέρωμα για την Ελληνική Εξαγωγική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.  

Όσον αφορά στην πορεία της Lidl στην Ελλάδα, χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο μας (7 Απριλίου 2011) με τίτλο Lidl Ελλάς: Αξιοποιεί την αρνητική οικονομική συγκυρία με σημαντική επέκταση στην χώρα μας διαθέτοντας πλήθος εισαγόμενων προϊόντων αλλά και «Ελληνικό πρόγραμμα» που συνεχώς διευρύνεται.    

Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για τον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα κυμαίνονται στα επίπεδα του 1,8 δις Ευρώ με πιθανές αποκλείσεις που δεν αλλάζουν την κατάταξη της αλυσίδας στην δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς και το 2010, παρά την «απειλητική» προσέγγιση της τρίτης σε μέγεθος αλυσίδας (AB Βασιλόπουλος / Delhaize).
  

ΑΒ Βασιλόπουλος, ο «πρωταθλητής» την περίοδο της κρίσης,  
στην τρίτη θέση με πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης
Ο τρίτος σε μέγεθος Όμιλος της Ελληνικής αγοράς είναι η AB Βασιλόπουλος / Delhaize, ο οποίος αποτελεί τον «πρωταθλητή» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΙΛΟΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ / DELHAIZE

ΕΤΟΣ Κύκλ.Εργασ.€ Μικτά κέρδη € Καθ.κέρδη προ φόρων  € Σύνολο υποχρεώσεων
2007 1.174.882.684 268.710.123 50.003.650                 318.755.000
2008 1.337.073.535 302.644.392 40.982.621                 482.352.419
2009 1.473.130.158 350.094.460 52.160.545                 522.074.483
2010 1.574.429.424 376.666.598 54.762.397                 554.467.898
Πίνακας: Λ. Κουμάκης, Πηγή: ΑΒ Βασιλόπουλος

Για την εξαιρετική πορεία του Ομίλου (ειδικά) το 2010 υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας (6 Ιουνίου 2011) με τίτλο AB Βασιλόπουλος / Delhaize: Σημαντική ανάπτυξη το 2010 με αύξηση καταστημάτων και τζίρου – Το νέο σύστημα Delhaize Direct σύντομα και στην Ελλάδα. 

Μεταξύ των πολλών αιτίων της μεγάλης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της αξιοποίησης της οικονομικής κρίσης για την αύξηση των μεριδίων αγοράς, των καταστημάτων και του κύκλου εργασιών, εμείς ξεχωρίζουμε τα εξής:

(1)  Τον ιδανικό συνδυασμό της εξαιρετικής εικόνας (image) της αλυσίδας με την συνεχή προσφορά φθηνών τιμών σε βασικά είδη και την σταδιακή «κατεδάφιση» της εντύπωσης και της εικόνας της «ακριβής» αλυσίδας. Η οικονομική κρίση απαιτεί χαμηλότερες τιμές για το συρρικνωμένο εισόδημα των καταναλωτών και η ΑΒ Βασιλόπουλος τις προσφέρει με μεγάλη ένταση (π.χ. το διαφημιστικό πρόγραμμα Φθηνούπολη που συνεχίζεται κατά διαστήματα χωρίς διακοπή κ.α.) μέσα στο άριστο περιβάλλον των καταστημάτων της.

(2)  Στην τεράστια επιτυχία της σειράς «Η ΑΒ κοντά στην Ελληνική γη» (βλπ. σχετικό άρθρο μας εδώ) με αυθεντικά προϊόντα της Ελληνικής γης αλλά και στην γενικότερη ευαισθησία της αλυσίδας απέναντι στα Ελληνικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετέχει στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα της το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ) κάτι που δεν συμβαίνει (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) με τους δύο κορυφαίους ανταγωνιστές της που προηγούνται στην γενική κατάταξη.

Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες, οι οποίες εκφεύγουν του παρόντος άρθρου, που οδήγησαν την αλυσίδα μέσα σε μια τετραετία εντεινόμενης κρίσης σε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 34% και των μικτών κερδών κατά 40%!
  Σκλαβενίτης, η μεγαλύτερη Ελληνικών συμφερόντων
αλυσίδα λιανικής στην τέταρτη θέση 
Η πρώτη σε μέγεθος αλυσίδα καταστημάτων 100% Ελληνικών συμφερόντων (τέταρτη στην γενική κατάταξη και το 2010) είναι η Σλαβενίτης.

Το 2010 υπήρξε μια ακόμα πολύ καλή χρονιά (λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψη την έντονα αρνητική οικονομική συγκυρία) με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,3% (73 καταστήματα – 7.500 εργαζόμενοι), όπως προκύπτει από τον πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2007 – 2010:

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.  

ΕΤΟΣ  Κύκλ.Εργασ.€ Μικτά κέρδη € Καθ.κέρδη προ φόρων  € Σύνολο υποχρεώσεων
2007 960.717.653 239.908.353 14.051.635                 660.149.099
2008 1.088.652.557 269.019.459 15.967.000                 644.443.000
2009 1.153.499.000 286.804.000 22.559.000                 652.645.000
2010 1.191.000.000 296.384.000 30.631.000                 645.360.000
Πίνακας: Λ. Κουμάκης Πηγή: Σκλαβενίτης.

Για την εξαιρετική πορεία της αλυσίδας και το 2010 υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας 14/6/2011 με τίτλο Σκλαβενίτης: Επιμένει Ελληνικά με χαμηλό προφίλ και υψηλές επιδόσεις ενώ για την ιστορία της εταιρίας υπάρχει το πολύ-διαβασμένο άρθρο μας 16/6/2010 Σκλαβενίτης: Η δεύτερη γενιά της οικογένειας τα πάει εξ ίσου καλά, αν όχι καλύτερα …

Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλυσίδας (τα οποία αναλύονται στα άλλα άρθρα μας) αξίζει τον κόπο να ξεχωρίσει κανείς τα εξής:

(1)  Η αλυσίδα έχει ένα μέσο όρο κύκλου εργασιών ανά κατάστημα ο οποίος είναι μακράν ο υψηλότερος στην Ελλάδα μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των αλυσίδων λιανικής και ένας από τους υψηλότερους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!
(2)  Η υποστήριξη των καταναλωτών στην αλυσίδα είναι εκπληκτική, χωρίς την παραμικρή μαζική διαφήμιση.  Κατά πάγια τακτική, η αλυσίδα επενδύει όλα τα κονδύλια που θα διέθετε σε μαζική διαφήμιση στην υποστήριξη του διαχρονικού σλόγκαν «τόσο φθηνά όσο πουθενά» μέσω των χαμηλότερων τιμών.

Η αλυσίδα καταστημάτων Σλαβενίτης συμμετέχει στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα της το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ) 
Βερόπουλος, στην πέμπτη θέση με μετρημένη ανάπτυξη
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια
Η πέμπτη σε μέγεθος αλυσίδα λιανικής της χώρας μας, η οποία αποτελεί και την μοναδική Ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα λιανικής που επεκτείνεται και εκτός Ελλάδος, είναι η Βερόπουλος .  

Ο Όμιλος Βερόπουλου (περιλαμβάνει τις εταιρίες «Αφοι Βερόπουλοι», «Ψυγεία Αθηνών», «Χαλκιαδάκης», «Veropoulos Dooel», «Veropoulos DOO», «Αχαϊκά Κτήρια Επενδύσεων» και «Τροφίνο») στο τέλος του 2010 λειτουργούσε 243 συνολικά καταστήματα (έναντι 231 το 2009) και ο κύκλος εργασιών του παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε  σχέση με το 2010 όπως προκύπτει από τον πίνακα με οικονομικά στοιχεία των ετών 2007 – 2010 που ακολουθεί:

ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΟΣ  Κύκλ.Εργασ. € Μικτά κέρδη € Καθ.κέρδη προ φόρων  € Σύνολο υποχρεώσεων
2007 848.515.806 193.653.090 11.219.422                 339.226.439
2008 922.926.196 211.902.086 4.318.57                         396.605.100
2009 931.723.592 214.084.656 2.974.052                         416.297.915
2010 948.604.064 222.107.230 2.399.477                         426.249.926
Πίνακας : Λ. Κουμάκης  Πηγή: Βερόπουλος

Για την πορεία της αλυσίδας το 2010 (απασχολεί 6.500 εργαζόμενους) υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας 6/7/2011 με τίτλο Βερόπουλος: Βελτιώνει την παρουσία του εντός αλλά και ….. εκτός Ελλάδος!  ενώ για την ιστορία της εταιρίας υπάρχει το άρθρο μας 28/5/2010 Βερόπουλος: Μια ιστορία που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας…

 Όλα τα καταστήματα του Ομίλου Βερόπουλου συμμετέχουν στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ)

Αυτή είναι μια συνοπτική εικόνα των μεγεθών και της εξέλιξης των πέντε μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής / χονδρικής της χώρας μας  με τον συνυπολογισμό και της Lidl η οποία αν και θεωρείται «εκπτωτική» αλυσίδα (discount) διαθέτει πλέον από τα καταστήματα της μεγάλο αριθμό «επώνυμων» προϊόντων.

Στο άρθρο μας  Top 10 αλυσίδες λιανικής & χονδρικής για το 2010 – Μέρος Δεύτερο: Ποιοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και ποιοι ωφελούνται διευρύνοντας τα μερίδια μας στην ελληνική αγορά, δημοσιεύονται οι πίνακες των επόμενων 5 αλυσίδων οι οποίες συμπληρώνουν τον κατάλογο των «Top-10» της χώρας μας.

Για τις αλυσίδες από Νο 6 έως Νο 10
 κάντε κλικ εδώ

Λεωνίδας Κουμάκης*
21 Ιουλίου 2011 (updated 12/10/2011)
kb@kbanalysis.com


Supermarket Καρτέλ
casss.analyst.gr


Share this