1886 ... 1886 ... 1886 ... Η Εθνική τράπεζα δανείζει στην Ελληνική Κυβέρνηση 11.000.000 χρυσά φράγκα με εγγύηση τις προσόδους από το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

από το ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τράπεζας (link ιστοσελίδα Εθνικής - link knossopolis.com)
video ... ΓΑΠ - Πετρέλαιο δεν έχουμε!