Περίπου 156 δισ ή 76% η προσφορά στο PSI+ - Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα μέχρι αύριο σίγουρη η ενεργοποίηση των CACs και το credit event.

07 Μαρτίου 2012

Οι πρώτες πληροφορίες  έρχονται στην επιφάνεια όσον αφορά την έκβαση του PSI+ και την συμμετοχή στην διαδικασία προσφοράς η οποία τελειώνει αύριο Πέμπτη 9 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Σήμερα στις 4 ώρα Κεντρικής Ευρώπης λήγει η προθεσμία της Ελλάδος να παρατείνει την διαδικασία του PSI+.

Αν παρέλθει η ημερομηνία αυτή η Ελλάδα δεν θα μπορεί να παρατείνει μονομερώς την διαδικασία. 

(Στην συνάντηση Παπαδήμου – Βενιζέλου το βασικό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν το ενδεχόμενο παράτασης αλλά ο Χριστοδούλου του ΟΔΔΗΧ το διέψευσε εν συνεχεία.)


Σύμφωνα με πληροφορίες που ωστόσο επισήμως δεν επιβεβαιώνονται η προσφορά στο PSI+ θα έχει την εξής συμμετοχή.

Από τα 177,4 δις ευρώ που είναι τα ISIN GR φαίνεται ότι θα συγκεντρωθούν τα 135 - 136  δις ευρώ δηλαδή 76,6%. 

Από τα 18 δις ευρώ που είναι τα ομόλογα με κωδικό XS ύψους 18 δις ευρώ θα καλυφθούν τα 13,5-14  δις ευρώ ή συμμετοχή 77%.

Από τα 7,9 δις ευρώ που είναι τα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα περίπου τα 6 ή 7 δις θα συμμετάσχουν στην προσφορά ή συμμετοχή 88,6%. 

Το άθροισμα αυτών 156 δις ευρώ 76% του συνόλου των ομολόγων που εντάχθηκαν ως επιλέξιμοι τίτλοι στην διαδικασία αναδιάταξης του χρέους. 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν 3,2 δις ευρώ εντός και εκτός Ελλάδος δεν συμμετέχουν στην διαδικασία, απέχουν ή αρνούνται... 

Με βάση έγκυρη πηγή όσο ποιο κοντά στο 75% είναι η συμμετοχή τόσο πιο βέβαιη είναι η ενεργοποίηση των CACs δηλαδή των ρητρών συλλογικής δράσης. 

Όσον ποιο κοντά στο 90% βρίσκεται η συμμετοχή τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος ενεργοποίησης των CACs. 

Αν την Πέμπτη με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα συμμετοχής στο PSI+ και επιβεβαιωθεί ο στόχος του 76% τότε είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθούν τα CACs και θα πληρωθούν τα CDS καθώς η ISDA θα πιστοποιήσει credit event. 

Ας μιλήσουμε με ποσοστά 

Τουλάχιστον τα 119 δις ευρώ σε σύνολο 177,4 δις ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα με ISIN GR που αποτελούν επιλέξιμους τίτλους θα πρέπει να συμμετάσχουν στην διαδικασία του PSI+ δηλαδή το 66,66% ώστε να δύναται το ελληνικό κράτος να ενεργοποιήσει τα CACs. 

Αν δεν συγκεντρωθεί ο στόχος των 119 δις ευρώ τότε απλά η διαδικασία θα ακυρωθεί και η Ελλάδα θα προχωρήσει σε άναρχη χρεοκοπία υιοθετώντας haircut 90%. 
Πάνω από 119 δις ευρώ συμμετοχής εξασφαλίζονται τα CACs και όσο πλησιάζει η συμμετοχή προς τα 177,4 δις ευρώ απομακρύνεται ο κίνδυνος ενεργοποίησης τους. 

Πέραν από τα ομόλογα με ISIN GR έχουν εκδοθεί και ομόλογα αλλοδαπής με κωδικό XS τα οποία είναι 18 δις ευρώ και από αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα ¾ και βεβαίως δάνεια που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού κράτους ύψους 7,9 δις ευρώ.  

Είναι προφανές ότι ο κύριος όγκος των ομολόγων που βαρύνουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το παγκόσμιο σύστημα θεσμικούς και τράπεζες και βεβαίως τα φυσικά πρόσωπα είναι τα 177,4 δις ευρώ του ελληνικού χρέους που είναι ομόλογα επιλέξιμοι τίτλοι με ISIN GR δηλαδή ελληνικά ομόλογα ελληνικού δικαίου που θα αντικατασταθούν με νέα ομόλογα. 

Παράλληλα οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν το PSI+ και το haircut στο κρατικός χρέος καλούνται να διαχειριστούν και ζημίες τουλάχιστον 6,9 δις ευρώ που προκύπτουν από 33 δάνεια και ομόλογα που χορηγήθηκαν ή εκδόθηκαν από 3 κρατικές εταιρίες ΟΣΕ, ΕΑΣ, ΟΑΣΑ. 

Ο συνολικός δανεισμός αυτών των κρατικών και ταυτόχρονα χρεοκοπημένων εταιριών έφθασε στα 12,765 δις ευρώ. 

Είναι ξεκάθαρο ότι οι ζημίες που θα υποστούν οι τράπεζες ελληνικές και ξένες αλλά και ταμεία και άλλοι επενδυτές μόνο από 3 εταιρίες του κρατικού τομέα στην Ελλάδα φθάνουν τα 6,8 δις ευρώ.

Αν σε αυτά συμπεριληφθούν και περίπου 19 με 20 δις ευρώ ζημίας από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου προκύπτει ζημία περί τα 26 δις ευρώ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Οι επιλέξιμοι τίτλοι που συμμετέχουν στο PSI+ του ελληνικού χρέους


ISIN
Λήξη
Τοκομερίδιο
Ανεξόφλητο Κεφάλαιο(ευρώ)
GR0110021236
GR0A10021571
20-Μαρ-12
4,30%
9.765.613.000
GR0114022479
GR0A14022815
20-Aυγ-14
5,50%
8.541.180.000
GR0114023485
GR0A14023821
20-Aυγ-15
6,10%
4.811.700.000
GR0118012609
GR0A18012945
20-Απρ-17
5,90%
3.646.200.000
GR0124018525
18-Μαϊ-12
5,25%
4.665.701.000
GR0124021552
GR0A24021898
20-Μαϊ-13
4,60%
4.490.566.000
GR0124024580
GR0A24024926
20-Μαϊ-14
4,50%
4.368.653.000
GR0124026601
GR0A24026947
20-Ιουλ-15
3,70%
6.093.500.000
GR0124028623
GR0A24028968
20-Ιουλ-16
3,60%
5.442.407.000
GR0124029639
GR0A24029974
20-Ιουλ-17
4,30%
7.562.450.000
GR0124030645
GR0A24030014
20-Ιουλ-18
4,60%
5.875.761.000
GR0124031650
19-Ιουλ-19
6,00%
11.747.550.000
GR0A24031020GR0124032666
19-Ιουλ-20
6,25%
3.633.650.000
GR0133003161
GR0A33003507
20-Μαρ-24
4,70%
9.156.944.000
GR0133004177
GR0A33004513
20-Μαρ-26
5,30%
6.063.294.000
GR0138001673
20-Σεπτ-37
4,50%
8.867.200.000
GR0338002689
20-Σεπτ-40
4,60%
7.920.000.000
GR0338001531
25-Ιουλ-25
2,90%
8.584.903.200
GR0338002547
25-Ioυλ-30
2,30%
8.244.812.650
GR0133002155
GR0B33002425
GR0C33002358
22-Οκτ-22
5,90%
7.623.302.000
GR0106003792
30-Jun-12
1.0%
140.300.477,52
GR0110022242
31-Mar-13
4.5066%
36.428.572,20
GR0110023257
31-Jul-13
4.4268%
64.285.716
GR0112003653
25-Jul-14
3.985%
155.357.145,75
GR0112004669
30-Sep-14
4.1125%
85.714.287
GR0114024491
30-Sep-15
3.7017%
171.428.572,80
GR0516003606
21-May-16
Κυμαινόμενο επιτόκιο
170.293.160
GR0116002875
13-Sep-16
4.0195%
142.857.142,85
GR0118014621
01-Mar-17
4.225%
342.857.142,84
GR0518072922
01-Jul-17
Κυμαινόμενο επιτόκιο
415.504.968,36
GR0518071916
01-Jul-17
Κυμαινόμενο επιτόκιο
71.586.335,16
GR0118013615
09-Oct-17
4.675%
214.285.714,26
GR0120003141
03-Apr-18
4.59%
444.000.000,01
GR0122002737
27-Feb-19
5.014%
112.000.000
GR0122003743
04-Mar-19
5.959%
424.999.999,97
GR0120002135
17-Sep-19
5.161%
350.000.000
GR0326042257
22-Dec-12
0%
2.026.323.382,93
GR0508001121
31-Dec-12
Κυμαινόμενο επιτόκιο
22.857.143
GR0326043263
22-Dec-13
0%
1.853.751.348,67
GR0133001140
22-Oct-19
6,50%
6.175.017.003,03
GR0114020457
GR0A14020793
20-Aug-12
4,10%
4.586.032.000
GR0114021463
GR0A14021809
20-Aug-13
4,00%
3.680.249.000
GR0124020547
20-Jun-12
5.25%
413.711.000
GR0124022568
03-Jul-13
3,90%
326.029.000
GR0124023574
30-Sep-13
4,52%
149.360.000
GR0124025595
01-Jul-14
4,50%
393.967.000
GR0124027617
10-Nov-15
3,70%
374.967.000
GR0128001584
20-May-13
7.50%
1.492.693.579,46
GR0128002590
11-Jan-14
6,50%
2.698.969.588,41
GR0326038214
27-Dec-16
Μηδέν τοκομερίδιο
334.339.269,47
GR0512001356
20-Feb-13
Κυμαινόμενο Επιτόκιο
5.376.722.000
GR0514020172
04-Feb-15
Κυμαινόμενο επιτόκιο
2.020.000.000
GR0528002315
04-Apr-17
Κυμαινόμενο επιτόκιο
4.937.000.000
ΧS0147393861
15-May-12
Κυμαινόμενο επιτόκιο
450.000.000
ΧS0372384064
25-Jun-13
4,625%
U.S.$1.434.023.000
XS0097596463
21-May-14
Κυμαινόμενο επιτόκιο
69.000.000
XS0165956672
08-Apr-16
4,59%
400.000.000
XS0357333029
11-Apr-16
Κυμαινόμενο επιτόκο
5.547.200.000
ΧS0071095045
08-Nov-16
4,50%
40.000.000.000
γιεν
ΧS0078057725
03-Jul-17
4,50%
30.000.000.000
γιεν
ΧS0079012166
08-Aug-17
3.80%
50.000.000.000
γιεν
XS0260024277
05-Jun-18
Κυμαινόμενο επιτόκιο
2.086.000.000
ΧS0286916027
22-Feb-19
Κυμαινόμενο επιτόκιο
280.000.000
ΧS0097010440
30-Apr-19
3,00%
25.000.000.000
γιεν
ΧS0097598329
03-Jun-19
Κυμαινόμενο επιτόκιο
110.000.000
ΧS0224227313
13-Jul-20
Κυμαινόμενο επιτόκιο
250.000.000
ΧS0251384904
19-Apr-21
Κυμαινόμενο επιτόκιο
250.000.000
ΧS0255739350
31-May-21
Κυμαινόμενο επιτόκιο
100.000.000
ΧS0256563429
09-Jun-21
Κυμαινόμενο επιτόκιο
150.000.000
ΧS0223870907
07-Jul-24
Κυμαινόμενο επιτόκιο
250.000.000
ΧS0223064139
06-Jul-25
Κυμαινόμενο επιτόκιο
400.000.000
ΧS0260349492
10-Jul-26
Κυμαινόμενο επιτόκιο
130.000.000
ΧS0110307930
14-Apr-28
6,14%
200.000.000
XS0192416617
10-May-34
5,20%
1.000.000.000
XS0191352847
17-Jul-34
5,20%
1.000.000.000
XS0292467775
25-Jul-57
2.085%
1.778.352.000
FR0000489676(ΟΣΕ)
13-Sep-12
4,915%
190.000.000
ΧS0208636091(ΟΣΕ)
21-Dec-12
3,5625%
250.000.000
XS0165688648(ΟΣΕ)
02-Αpr-13
4,495%
412.500.000
XS0142390904(ΟΣΕ)
30-Jan-14
5,46%
197.000.000
FR0010027557(ΟΣΕ)
29-Oct-15
4,68%
200.000.000
XS0193324380(ΟΣΕ)
24-May-16
Κυμαινόμενο επιτόκιο
250.000.000
ΧS0215169706(ΟΣΕ)
17-Μαr-17
4,0280%
450.000.000
XS0160208772(ΟΣΕ)
27-Dec-17
5,014%
165.000.000
XS0280601658(ΟΣΕ)
20-Dec-19
4,218%
255.000.000
XS0354223827(ΟΑΣΑ)
26-Mar-13
4,057%
240.000.000
XS0198741687(ΟΑΣΑ)
12-Αug-14
4,301%
160.000.000
XS0308854149(ΟΑΣΑ)
18-Jun-17
5,008%
200.940.000


ISIN
Λήξη
τοκομερίδιο
Ανεξόφλητο Κεφάλαιο(ευρώ)
GR1150001666
19-sep-16
4,851%
320.000.000
ΙΤ0006527532
11-Μαρ-19
5,00%
182.883.000
JP530000CR76
14-Jul-15
5,80%
20.000.000.000
γιεν
JP530000BS19
01-Feb-16
5,25%
30.000.000.000
γιεν
JP530000CS83
22-Aug-16
5,00%
40.000.000
γιεν
JP530005AR32(ΟΣΕ)
03-Μαρ-15
7,35%
10.000.0000.000
Γιεν
JP530005ASC0(ΟΣΕ)
06-Δεκ-16
4,50%
8.700.000.000
Γιεν
GR1150003688(ΟΣΕ)
28-Αυγ-15
5,728%
700.000.000
GR1150002672(ΟΣΕ)
14-Ιουν-37
5,066%
800.490.000
GR2000000064(ΟΣΕ)
11-Οκτ-13
Κυμαινόμενο επιτόκιο
635.000.000
GR2000000023(ΟΣΕ)
27-Δεκ-14
3,608%
157.600.000
GR2000000049(ΟΣΕ)
4-Μαρ-16
Κυμαινόμενο επιτόκιο
265.000.000
GR2000000056(ΟΣΕ)
25-Αυγ-16
Κυμαινόμενο επιτόκιο
800.000.000
GR2000000031(ΟΣΕ)
02-Ιουν-18
4,380%
713.700.000
GR2000000015(ΟΣΕ)
12-Αυγ-20
3,886%
520.000.000
GR2000000106(ΟΑΣΑ)
13-Ιουλ-12
4,410%
350.000.000
GR2000000072(ΟΑΣΑ)
16-Σεπ-15
3,340%
200.000.000
GR2000000080(ΟΑΣΑ)
03-Φεβ-16
3,824%
149.510.000
GR2000000098(ΟΑΣΑ)
09-Αυγ-18
4,3505%
340.000.000
GR
2000000221(ΕΑΣ)
05-Μια-14
Κυμαινόμενο Επιτόκιο
3,572,500
GR2000000239(ΕΑΣ)
22-Ιουν-14
Κυμαινόμενο επιτόκιο
14.285.000
GR2000000304(ΕΑΣ)
12-Αυγ-14
4,4555%
162.500.000
GR2000000247(ΕΑΣ)
20-Δεκ-14
3,500%
6.450.000
GR2000000254(EAΣ)
24-Μαρ-15
3,680%
17.500.000
GR2000000262(EAΣ)
30-Ιουν-15
3,064%
32.307.692
GR2000000270(ΕΑΣ)
25-Απρ-18
4,139%
125.411.764
GR2000000296(ΕΑΣ)
16-Μαι-23
4,920%
213.000.000
GR2000000288
18-Mαι-27
4,665%
175.000.000

Πέτρος Λεωτσάκος 
PSI Λεωτσάκος
bankingnews.gr


Share this