Νικολόπουλος BlueSky 02-Φεβ-2012

Αυτή η σύνοδος της Βουλής έχει τελειώσει ... δεν υπάρχει ο χρόνος να ελεγχθεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Να πάει ο ΓΑΠ να βοηθήσει τη δικαστική έρευνα.
Νικολόπουλος ΓΑΠ