και τι τίτλο να βάλεις... όταν οι ελέω Κυρίου "Βασιλείς" στρέφονται κατα του Κυρίου Τους...