Αφιερωμένο στους ανέργους 3ο επεισ. 4.021.500,00€ για τρεις νέες θέσεις εργασίας.

Αναρωτηθείτε το εκκαθαριστικό σας και σκεφτείτε τι σημαίνει η παρακάτω επιδότηση.Σύντομα και video από την πρόσφατη εκπομπή του κυρίου Νούλα στο Sunny Tv με στοιχεία που δεν έχουν ακουστεί ποτέ.
Ανεργία ν.3299/2004 ν.3908/2011 ΕΣΠΑ