Αφιερωμένο στους ανέργους 5ο επεισ. 690.000,00€ για μία (1) νέα θέση εργασίας.

Ανεργία 25,1% και με αυξητικές τάσεις???

Ανεργία ν.3908/2011 ΕΣΠΑ