Επιδότηση επιχείρησης 500.000 € για 0 θέσεις εργασίας.


Για να μην αναρωτιέστε γιατί καταστράφηκε η Πατρίδα μας και γιατί η επίσημη ανεργία είναι στο 25%.
Ανεργία ν.3299/2004 ν.3908/2011 ΕΣΠΑ