Καμμένος - $$$$$ - ΝΤΠ


30.11.2012 Δηλώσεις στη ΕΤ3


Δηλώσεις για το Non Paper στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας


Καμμένος Non-Paper Τριανταφυλλίδης ΝΤΠ Δολάριο