Επιτόκια 14% πληρώνουν οι Έλληνες Πολίτες για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι Τραπεζίτες


Χρέος Σαχινίδης