Ένα χρήσιμο ενημερωτικό δωδεκάλεπτο (32-44) στη μοναδική ελεύθερη εκπομπή με τον Κώστα Ουίλς.

Ο ι   δ ι α σ τ ρ ε β λ ω τ έ ς .......                      

                       κ α ι   η   Α λ ή θ ε ι α

Κώστας Ουίλς Σαρρής


Share this