Ένα χρήσιμο ενημερωτικό δωδεκάλεπτο (32-44) στη μοναδική ελεύθερη εκπομπή με τον Κώστα Ουίλς.

Ο ι   δ ι α σ τ ρ ε β λ ω τ έ ς ...

κ α ι   η   Α λ ή θ ε ι α


για το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος που αυξάνει εξ υπαιτιότητας των τραπεζών.