Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.


233 ΔΙΣ € Βελόπουλος Σαρρής