Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς ...

Από τα πρακτικά του παραμάγαζου ΙΑ Περίοδος Σύνοδος Γ Συνεδρίαση ΙΖ Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2006.

Δεν βάζω πια τα link αφού ούτως ή άλλως τα γίδια δεν θέλουν να βγουν από το μαντρί.


Το ποιος υπέγραψε τη Συνοδική Απόφαση (ΠΡΙΝ πάει το νονοσχέδιο στη Βουλή) είναι εύκολα αντιληπτό από την ημερομηνία της συζήτησης ... 

Συνοδικές-Αποφάσεις