Ώδε η σοφία εστίν. Με τη σοφία του ο άνθρωπος ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το χρήσιμο από τ' άχρηστο.


Μάσκα δώρο στα δουλάκια που καθημερινά ξεπουλάνε τον κοσμάκη, ως υπάκουα και πειθαρχημένα ζωντανά του συστήματος με μοναδικό σκοπό την είσπραξη της δήθεν υπεραξίας τους.


Όσοι έχουν την σοφία του ydrohoos

μπορούν να ξεχωρίσουν τα χρήσιμα από τα άχρηστα.

Οι υπόλοιποι λίγο υπομονή.