Ασφαλώς δεν χρειάζεται να γράψω τι θα είναι κάθε Βολευτάκος που ΕΣΤΩ θα περάσει το κατώφλι του παραμάγαζου για την επόμενη ψηφοφορία του Προέδρου της δήθεν Δημοκρατίας. (video)

Να και μια φορά που θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουρή

ο οποίος εσχάτως άρχισε να κάνει τα σωστά εξώφυλλα.


Τα κινητά εύκολα θα είχαν ήδη ανοίξει αν έστω και ένα 
από-κομμα το επιθυμούσε πραγματικά.

Δεν μπορεί να είναι
νόμιμη η καταγραφή
και παράνομη η χρήση των αρχείων.

Ιδίως όταν πρόκειται για ένα έγκλημα που οδηγεί στη γενοκτονία ενός ολόκληρου Λαού.Ασφαλώς δεν χρειάζεται να γράψω
τι θα είναι κάθε Βολευτάκος
που ΕΣΤΩ θα περάσει το κατώφλι του παραμάγαζου
για την επόμενη ψηφοφορία του Προέδρου
της δήθεν Δημοκρατίας.
Κουρής Χαικάλης