τα μπουκάλια έχουν γίνει δυσεύρετα μετά από τόσα ΝΑΙ ...

μία εκπληκτική ανάλυση της filonoi αφιερωμένη σε όλα τα ζαααααααααααααά
που συνεχίζουν να πιστεύουν τα σκουπίδια του κοινο-βουλίου ...
κάντε τη χάρη στον εαυτό σας όσοι συνειδητά απείχατε ή όσοι συνειδητά ρίχνετε λευκό ...
τυπώστε την σε πολλά αντίγραφα ...
και κάθε φορά που ένα ζωωωωωωωωωωωωώ τύπου ΚΚΕΧρυσαύγουλουκλπ ανοίγει το στόμα του ...
μπουκώστε το ...
γιατί τα μπουκάλια έχουν γίνει δυσεύρετα μετά από τόσα ΝΑΙ ...
Γιώργος Σαρρής

ΑΔΤ Ν-067257
Υ.Γ.
Κυριακή συγνώμη για την αλλαγή του τίτλου της ανάρτησης.
...
Ὅ,τι «ἐψήφισαν» ἐχθές, ΔΕΝ ἰσχύει!!!
Ὅ,τι «ἐψήφισαν» ἐχθές, ΔΕΝ ἰσχύει!!! Διότι ἡ κυβέρνησις ἔχει χάσει πρὸ πολλοῦ τὴν δεδηλωμένη!
Κατ΄ ἐπέκτασιν, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχασε τὴν δεδηλωμένη, ΔΕΝ ὑπάρχει κυβέρνησις!!!

«Η αρχή της δεδηλωμένης είναι όρος του Συνταγματικού Δικαίου και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των Βουλευτών.[1][2] Διαχρονικά αυτή η εμπιστοσύνη δηλώνεται με σχετική ψηφοφορία της Βουλής μετά από κάθε σχηματισμό νέας κυβερνήσεως. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβερνήσεως, η οποία συνήθως, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά διορίζεται από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας.

Ἀπαιτὼν ὡς ἀπαραίτητον προσὸν τῶν καλουμένων παρ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κυβέρνησιν τοῦ τόπου τὴν δεδηλωμένην πρὸς αὐτοὺς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἔθνους ἀπεκδέχομαι ἴνα ἡ Βουλὴ καθιστᾷ ἐφικτὴν τὴν ὕπαρξιν τοῦ προσόντος τούτου, οὔ ἄνευ ἀποβαίνῃ ἀδύνατος ἡ ἐναρμόνιος λειτουργία τοῦ πολιτεύματος.

— Γεώργιος Α΄ τῆς Ἑλλάδος, στὸν λόγο τοῦ θρόνου του, 1875…»
ἀρχὴ τῆς δεδηλωμένης
Ὑπάρχει ὅμως ἄφθονο δούλεμα.
Ἀπὸ ὅλους πρὸς ὅλους… Καὶ ἰδίως ἀπὸ τοὺς …«ἀντιμνημονιακούς»!!!

Ἀπὸ τὶς 2 Ἰουνίου τὸ λέει καὶ τὸ ξαναλέει ὁ Φίλης.

Ὅ,τι «ἐψήφισαν» ἐχθές, ΔΕΝ ἰσχύει!!!1
(Προφανῶς γιὰ νὰ ΜΗΝ ἔχῃ εὐθύνη!!!)
Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ξεκίνησε ἡ συζήτησις γιὰ τὴν ἰθαγένεια, ἐπισήμως καὶ βάσει Συντάγματος, ἡ κυβέρνησις ἔχασε τὴν περίφημη δεδηλωμένη. Κι αὐτὸ διότι ἡ ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως ἐδόθη στοὺς Τσίπρα-Καμμένο, κι ὄχι στὴν μαμά μου, στὴν θειά του ἤ στὸν κουμπάρο σου…!!!
πηγή
Ὄφειλαν, καὶ τὸ γνωρίζουν ΟΛΟΙ τους, νὰ ἐπαναλάβουν τὶς διαδικασίες καὶ νὰ σχηματισθῇ ἐκ νέου κυβέρνησις, ποὺ θὰ εἶχε τὴν πλειοψηφία. Ἀντ’ αὐτοῦ φυσικὰ ὅλοι τὸ βούλωσαν καὶ μᾶς παραμυθιάζουν κανονικότατα.
Κι ὅλο αὐτὸ συμβαίνει καὶ ἀποσιωπᾶται ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν «παρ΄ ὁλίγον… ὑπόδικο γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς siemens νῦν πρόεδρο» Πάκη.

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Τὸ ἕνα σκέλος, δῆλα δὴ τὸ κόμμα τοῦ Καμμένου, ἐξ ἀρχῆς ΔΕΝ δηλώνει στήριξιν σὲ ἕνα βασικὸ νομοσχέδιον καὶ ἀκυρώνεται ἡ κυβέρνησις.. Τόσο ἁπλᾶ…
Κατ’  ἐπέκτασιν ἡ κυβέρνησις, ἀπὸ τὶς 24 Ἰουνίου 2015 ἔχει χάσει τὴν δεδηλωμένη καὶ ΔΕΝ ὑφίσταται.
Ὅπως ἐπίσης, γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἤδη ὑπάρχουσα ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ,  ΔΕΝ ἰσχύει καὶ τὸ νομοσχέδιο τῆς λαθροτασίας.
Ὅπως ἐπίσης ΔΕΝ ἰσχύει κι ὅ,τι ἄλλο συνέβη ἀπὸ τότε καὶ μετά. Οὔτε συζητήσεις, οὔτε συμφωνίες, οὔτε «δημοψηφίσματα», οὔτε ἀποσκίσεις, οὔτε …ὅ,τι θέλετε!!!
Άπὸ τὶς 24 Ἰουνίου ΔΕΝ ἔχουμε κυβέρνησιν. Ἔχουμε ὅμως κάτι τσογλάνια ποὺ τὸ παίζουν κυβέρνησις καὶ μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα…

Αὐτὸ φυσικὰ τὸ γνώριζε ὁ Φίλης, καθὼς καὶ ΟΛΑ τὰ μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300, ἀλλὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα, παίζοντας ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν νὰ παίζῃ.
Κι ἔτσι βλέπουμε τὴν Ζωὴ νὰ …«ἐπαναστατῇ» κατὰ τοῦ ἀγαπημένου της ἀρχηγοῦ…
Βλέπουμε τὸ ΚΚΕ νὰ …«ἐπαναστατῇ» κατὰ τοῦ «δημοψηφίσματος», ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ τρίτου μνημονίου, τῆς «πρώτης φορὰ ἀριστερᾶς»…
Βλέπουμε τὴν χρυσῆ αὐγὴ νὰ …«ἐπαναστατῇ» κατὰ τῆς νομομαγειρρεέματος τῆς λαθροτασίας καὶ τὰ περὶ  ἰθαγενείας ἤ κατὰ τοῦ τρίτου μνημονίου…
…ἀλλὰ ΟΛΑ εἶναι ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ μὲ ἐμᾶς θεατές.

Γνωρίζουν ΟΛΟΙ τους πὼς ΟΥΤΕ τὸ νομομαγείρεμα τῆς λαθροτασίας ἰσχύῃ, οὔτε τὸ τρίτο μνημόνιον, οὔτε τὸ …«δημοψήφισμα». Τὸ τελευταῖο μάλιστα, ἐφ΄ ὅσον ἔγινε μὲ μνημονιακὸ νόμο, ποὺ θεωρεῖ ὡς …πλειοψηφία τὸ ΜΟΛΙΣ 40% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἐκτὸς ἀπὸ ἄκυρον καὶ ἄκαιρον, ἐπὶ πλέον ΚΑΙ ἀντισυνταγματικὸν καὶ καταπατᾶ κάθε ἀνθρώπινον δικαίωμα.

Ἀπό πότε ἡ πλειοψηφία εἶναι τό 40% τοῦ πληθυσμοῦ;

(Γιατί ἄρα γέ τό ΚΚΕ νά ἔσπευσε γιά νά …«νομιμοποιήσῃ» τό ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ αὐτό …«δημοψήφισμα» μέ τήν …λευκή του συμμετοχή;)
Εἴπατε κάτι;
Ὄχι… Δὲν εἴπατε…
Μὰ καὶ τὰ κοπρόσκυλα τῆς συμμορίας τῶν 300 ΔΕΝ εἶπαν κάτι!!!
Φιλονόη
Υ.Γ. Εἴδατε μήπως κάποιο κόμμα νά παραιτεῖται; Ὄχι… Δὲν εἴδατε… Καὶ ΟΥΤΕ θὰ δεῖτε. Εἶναι βλέπετε ΟΛΟΙ τους μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300!!!
ἡ φωτογραφία …δωράκι γιὰ νὰ θυμοῦνται διαρκῶς ΟΛΟΙ τους τὸ ποῦ θὰ καταλήξουν!!!
Ἐσεῖς ἐκεῖ μέσα, ποὺ τώρα ψηφίζετε…Πηγή Φιλονόη