Οι Προβλέψεις των πεφωτισμένων καθηγητάδων του 2010 για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας

Τον Οκτώβριο του 2010 έλεγαν στα Ζωωωωωώα ότι το ΑΕΠ θα βαίνει αυξητικά και θα ανέλθει το 

2011          2012          2013         2014
228,4 230,0 235,0 242,0

όμως το ΑΕΠ όλως "ΤΥΧΑΙΩΣ" βούλιαξε 
2011          2012         2013        2014
207,8 194,2 182,4 179,1

με απόκλιση κατ έτος
20,6          35,8           52,6         62,9

Σύνολο απόκλισης μόλις 171,9 δισ σε τέσσερα χρόνια.

Παρ΄ όλα αυτά τα ζωωωωωωωωωωώα συμβουλεύουν τα παιδιά τους να κοιτούν τη δουλίτσα τους αφού κατά τη έγκυρη γνώμη τους τα πράγματα Δ.ΕΝ μπορούν να αλλάξουν.

Για αυτό τα νεότερα ζωωωωωωωωώα θα πρέπει να συνεχίζουν τη δουλίτσα τους προκειμένου τα γεροντότερα ζώα να εισπράτουν τη συνταξούλα τους.

Μπεεεεεεέ ζωωωωωωώα.


Γιώργος Σαρρής
ΑΔΤ Ν-067257