Τι εστί Έλλην?? Το πρόθυμο γιουσουφάκι - βιζιτού των τσοπάνηδων ... ή λαικιστί βλέπε τον Έλλην Πάνα

και ντυστυχώς το ποίμνιο είναι ακόμα στο επίπεδο του homo-pithicus ... μπανάνα και κλουβί και αυτό για όσο ακόμα ...


πριν δείτε το video καλό θα είναι να γνωρίζεται τι προβλέπει το άψογο Σύνταγμα και οι άψογοι νόμοι που οι βιζιτούδες ... "αγνοούν" και για αυτό μένουν στο επίπεδο πουλάμε μπανάνες στα πιθήκια ...

Άρθρο 71 - Ευθύνη νομικού προσώπου
Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το
αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον.

Άρθρο 105
Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της
δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών (και μην τυχόν μου μπερδευτείτε με τη δήθεν "ανευθυνότητα" των υπουργών - ... αμμετάκλητα Ευρ. Δικαστ. Δικαιωμ. Ανθρ. 24895/07)

Άρθρο 15 - Έγκλημα που τελείται με παράλειψη
Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος.


και αν βρείτε καμμία βιζιτού που αντί να πουλάει μπανάνες προετοιμάσει καμμιά αγωγούλα ... για την προσχεδιασμένη και δόλια κλοπή ... κατά του τόπου και των πολιτών ... τότε ειδοποιείστε τον παπά της ενορίας για να σημάνει το χαρμόσυνο μήνυμα με καμπανοκρουσίες μην τυχόν και έχουν αποκοιμηθεί οι ντικηγόροι της ορτοντοξίας και συνδράμουν στην προστασία του ποίμνιου ...

μπεεέ