μόλις με 9 χρονάκια καθυστέρηση ... θυμήθηκε ο ζήσης να μας ενημερώσει ότι ο χριστόδουλος ήταν ο θεμέλιος λίθος της πανθρησκείας


μιας και πολλά μπεεεεεεεεεεέ λένε ότι δεν αντιλαμβάνονται τα γραφόμενα ..... και αφού ντεν υπάρχει συλλογικό ποίμνιο για να γίνεται κατανομή εργασιών αφού στο ελλαντιστάν όλοι είναι γεννημένοι πρόεδροι ...... ασχέτως που επειδή δεν έχουν λέοντες στις καρέκλες όπως λέει στο video ο ζήσης στήνονται στα τέσσερα στις ουρές των εφορειών και των τραπεζών πριν πουλήσουν απογευματινή "παλιγγενεσία"..... ααααααν κάποιος/α έχει την ευγενή καλοσύνη να κάνει την απομαγνητοφώνηση ας την στείλει στο email και μετά θα ακολουθήσει μετάφραση .......

άχρι καιρού .....όπως λέει ο γλωσσογνώστης ζήσης που αποτελεί το "πρότυπο" της ορτοντοξίας ...... απολαύστε το video και ότι καταλάβατε .... καταλάβατε.....