Αγωγή??? Πιπέρι ...

και αν δείτε καμμιά αγωγή σφυρίξτε μου διότι προσωπικά "περιμένω" από το 2013 ... που ο σανοπωλητής ψώρρας δεσμεύτηκε παρουσία καμμιάς 25 περίπου μελών της α' υπέρβασης, που επειδή τον πίστευαν είχαν προτείνει να τον φέρουν για σύμπραξη,  να την καταθέσει αφού θα επέστρεφε από το "σωτήριο" ταξίδι στην Κύπρο ... όπου αν δεν έπαιρναν τα φράγκα θα έβγαζε τα ονόματα των προδοτών στον αέρα ... εν τέλη και το κούρεμα έφαγαν οι σωμένοι στην Κύπρο και αγωγές ακόμα ντεν είνταν από το ψώρρα ..

Δεν θα κάτσω τώρα να σπαταλώ το χρόνο να εξηγώ τον ορισμό των εννοιών σανοφάγο - κουτοπόνηρος - επαίτης και μπεεέ-συσάχθεια ...

... απλά κρατήστε το video στο αρχείο μέχρι την ώρα που θα ξυπνήσουν έστω και λίγοι από τους "νεκρούς" και αποφασίσουν να λειτουργήσουν συλλογικά και όχι idiotika ...

... ντυστυχώς η "ανάσταση" είναι ένα μικρό πρόβλημα που δεν έχει λυθεί εδώ και 2000 χρονάκια ...

Ματθ 8.21 ῞Ετερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
Ματθ 8.22  ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος μη σύστασης ζώντων οργανισμών ... κάπως έτσι άλλωστε διαλύθηκε και η τελευταία απόπειρα με την ΝΤΕΝ ... αφού κανείς ντεν επιτυμεί ανοικτές διαδικασίες αλλά ορισμούς κατανομής γκλιτσών σε τοπικό επίπεδο ... μεγάλο πράγμα το γκλίτσα στο χωριό ... διότι η ποιμαντική ώς γνωστό είναι κληρονομικό ντικαίωμα των μακάριων που πηδάνε τους άριους ψώρρες που μοιράζουν τις γκλίτσες στα χωριά ...

μπεεέ οοοέο ... και με τραγουδάκιΓια περισσότερες πληροφορίες
περί ποιμαντικής - μακάριων και άριων 
γκλιτσάρχων