Γρήγορα έναν νομικό με κλασική παιδεία ... ποιο 388 του Αστικού Κώδικα ... pacta SERVANDA ...

mega επιστήμη η νομική και ακόμα megaλύτεροι οι νομικο-επιστήμονες του ελλαντιστάν που προσπαθούν να "εξηγήσουν" στα πιθήκια του ελλαντιστάν ότι ντεν είναι εφικτό να γίνει ντεκτή στα ντικαστήρια η ΔΟΛΙΑ - "απρόβλεπτη" μεταβολή των συνθηκών της οικονομίας ... και ότι το 388 του ΑΚ  ... ντεν έχει καμμία σχέση με το pacta SERVANDA ... που αφορά αποκλειστικά "Έλληνες" της Κλασικής Παιδείας εκπαιδευτές πιθήκων...

αρωγοί στην προσπάθεια εκπαίδευσης των πιθήκων και οι ντικαστικοί ... με τις mega-αποφάσεις ... που ξεπετάνε σαν μπανανόφλουδες τα συλλεκτικά ντικόγραφα του 388 ΑΚ, είτε απορρίπτοντας τα, είτε αποδεχόμενοι τη μικροδιαφορά του μπεεεεέ128/75 είτε κάποιου άλλου τυπικού λόγου ... γράφοντας εκ του ασφαλούς ασυναρτησίες όσον αφορά το 388 του ΑΚ ... αφού γκνωρίζουν ότι τα πιθήκια του SERVANDA ΚΡΑΤΟΥΣ ασφαλώς και είναι περιορισμένων ντυνατοτήτων...


... οι ειντικοί της νομικής επιστήμης εμίλησαν ... pacta μπανανόφλουδας SERVANDA ... εκτός του 388 ΑΚ εξαφανίζει σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες και την κατάθλιψη ...