Η γραφή των Ελλήνων - 5ος π.Χ. αιώνας - Δίκαιο της Γόρτυνας

Δωδεκάδελτος (δέλτος = στήλη)


Η Δωδεκάδελτος της Γόρτυνας είναι η αρχαιότερη σήμερα γνωστή νομοθεσία στον Ευρωπαϊκό χώρο. Χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. και βρίσκεται χαραγμένη στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στην Κρήτη.

Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1880 από τους Ιταλούς αρχαιολόγους Φεντερίκο Χάλμπχερ και Έρνστ Φαμπρίτσιους

Η φορά της γραφής είναι βουστροφηδόν (δηλ όπως οργώνουν τα βόδια / βους = βόδι), αλλάζει δηλαδή με κάθε σειρά και διαβάζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά και αντιθέτως. Από το κείμενο απουσιάζουν τα γράμματα φ, χ, ψ, ζ, η και ω.

link μετάφρασης

Πρόκειται για καταγραφή παλαιότερων νόμων. Μερικά παραδείγματα είναι:

Οικογενειακό δίκαιο: υιοθεσία, νομική θέση της γυναίκας και της χήρας, νομική θέση των παιδιών που γεννιούνται μετά από χωρισμό, νομική θέση παιδιών από γάμο μεταξύ ελεύθερων και σκλάβων ή αλλοδαπών

Κληρονομικό δίκαιο: η λεγόμενη επίκληρος

Εμπορικό δίκαιο: Συμβόλαιο αγοράς, κατάσχεση, ιδιοκτησία των σκλάβων και των παιδιών τους

Πηγή wikiwand