ΥΠΕΡΒΑΣΗ : Κατατέθηκαν οι πρώτες Αγωγές κατά των Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος

on Sunday, 6 October 2013
 

Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ξεκίνησε με Πράξεις και ΟΧΙ με Λόγια.

Τα Ιδρυτικά μέλη της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 
κατέθεσαν ήδη τις πρώτες Αγωγές 
κατά των Τραπεζών και της 
Τράπεζας της ΕλλάδοςPost a Comment

© diaforos. Converted by Smashing Blogger for LiteThemes.com.
CyberChimps