Thursday, July 28, 2016

Νέα εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε Πνεύμα πλήρους Ειλικρίνειας με συνομιλητή όμοιο σε Σοφία μόνο με τους καθηγητάδες των ΑΕΙ

Ρε τι μου θύμισε η δικαστική απόφαση των πολυμορφωμένων υποκριτών καθηγητάδων του ενός βιβλίου που και ούτε και αυτό το γνωρίζουν καλά καλά.
Οι μεγκάλοι νομικο-οικονομολόγοι "επιστήμονες" και "διδάσκαλοι" που βεβαίωναν τα μπεεεεεεεεεεεέ από το 2010 έως και σήμερα όλα βαίνουν καλώς προσέφυγαν στα δικαστήρια διότι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους .....
και αντί να πληρώνουν αποζημιώσεις στα μπεεεεεεεεεεεέ που καταστράφηκαν εξαιτίας τους τώρα θέλουν και τα μισθά και της περικοπές της ΜΑΛΑΚΙΑΣ .... (λινκ)

Οι υποκριτές των υποκριτών ωωωωωωωωωωωωωώ δούλοι που περίμεναν χρόνια για να διδάξουν τα παιδιά των μπεεεεεεεεεεεεεέ τις ΜΑΛΑΚΙΕΣ
χωρίς βέβαια οι πάνσοφοι πανύβλακες παπαγάλοι να ζητούν τις απόψεις των μαθητών που κατά αυτούς Δ.ΕΝ γνωρίζουν που τους παν τα τέσσερα........
εκτός βέβαια αν παραδώσουν καμμιά καλή πτυχιακή που τους ξεστραβώσει και τους πάει στο δεύτερο βιβλίο
μπεεεεεεεεεεεεεέ και έλεγα τι μου θυμίζει η έλλειψη ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ όπως γράφει ο ydrohoos
(http://ydrohoos.gr/diathiki.htm)


Tuesday, July 26, 2016

Ο "Τα Πάντα...." και πάλι μήλον της έριδος και η θεατρική παράσταση των 2000 ετών δεν προβλέπεται να τελειώνει γρήγορα

μπεεεεεεεεεεεεεεέ μου που να το φανταστεί κανείς πριν λίγα χρονάκια .....

ότι θα προκύψουν τέτοια ζητήματα μετά απο 2000 χρονάκια ώστε κάθε ΥΠΟΥΡΓΟΘΕΑΤΡΙΝΟΣ να φέρνει νομοσχέδια
κατά παραγγελίαν "αγνώστων γνωστών" ...... εξαιρείται το "άγνωστο θηρίο" της Αποκάλυψης

και τα υποταγμένα μπεεεεεεεεέ να έχουν δικαίωμα λόγου χωρίς Ιερές εξετάσεις
άντε να δούμε πότε τα μπεεεεεεεεεεέ θα ταυτίσουν το Λόγο με τη γνώση και Δ.ΕΝ θα λέει το καθένα και από μία ΜΑΛΑΚΙΑ ελέω της παπαροδημοκρατίας του .......
Ο "Τα Πάντα" και πάλι μήλον της έριδος και η θεατρική παράσταση των 2000 ετών δεν προβλέπεται να τελειώνει γρήγορα
διότι οι αγίες μητέρες των μητροπόλεων είναι επιφορτισμένες με την ελεημοσύνη και τη διανομή των συσσιτίων που αφιλοκερδώς προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο οι ευεργέτες του ελλαντιστάν των άθεων υποταγμένων.... κλπ κλπ υπάκουων και αμμόρφωτων δήθεν χριστιανών υπηκόων


Thursday, April 14, 2016

Κάπου κάποιος κάποτε ή αλλιώς στο facebook o χατζηαβάτης (Χατζηαναστασίου) την 14.04.2016 ........

το έπαιζε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε παρ'  όλο που ήταν ενήμερος για τις συνέπειες της χειρωνακτικής του εργασίας ..........
https://www.facebook.com/xatzianastasiou.xristos/posts/10209237773372369?comment_id=10209238237783979&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

και αφού ο ΜΑΛΑΚΑΣ Δ.ΕΝ καταλάβαινε ότι η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι εις βάρος όλων των προκυνημένων στασ τέσσερα που προσπαθούν να πουλήσουν κουτόχορτο στα μπεεεεεεεεεεέ για να τους δώσουν οι νταβατζήδες τους να γλείψουν κανένα κοκαλάκι για την εργολαβία απαξίωσης τότε προκύπτουν ......... ψιλοθεματάκια όπως ............

Sunday, March 06, 2016

Το Μεγάλο μας Τσίρκο .... όλοι μας σφάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι κι Αμερικανοί .... και τα οστά σαπούνι

...... διατηρώντας την Εθνική ταυτότητα???.... έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη??? ...... μπεεεεεεεεεέ...


τι μου θύμισε αυτή η εμπιστοσύνη???? την Καρέζη που έλεγε ......

 

Friday, March 04, 2016

Λέει σ’ αυτόν ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά μου.

Επειδή κάποιοι με έχουν παραπρήξει για να κόψω το μπεεεεεεεεεέ
……………….


Ιωαν 12.23
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Τότε ο Ιησούς τούς αποκρίνεται λέγοντας: Έχει έρθει η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου.
Ιωαν 12.24
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν δεν πεθάνει ο κόκκος του σίτου όταν πέσει στη γη, αυτός μόνος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό.
……………….
Ιερώνυμος: Δεν γίνεται τη μια ημέρα ο λαός να ψηφίζει και την άλλη να επαναστατεί
αλλά
οι "Άγιοι Πατέρες" μπορούν ......
Ματθ 23.9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Και “πατέρα” σας μην καλέσετε κάποιον πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο δικός σας ο Πατέρας, ο ουράνιος.

Thursday, February 11, 2016

Ο Πλάτωνας γελάει με τη ομόφωνη ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

— Ημπορείς δε να εύρης άλλην μεγαλυτέραν απόδειξιν της κακής και αισχράς ανατροφής εις μίαν πόλιν, παρά την ανάγκην ικανών δικαστών και ιατρών, όχι μόνον διά την κατωτέραν τάξιν του λαού και τους αποζώντας από την εργασίαν των χειρών των, αλλά και δι’ εκείνους οι οποίοι καυχώνται ότι έτυχον ελευθερίου ανατροφής; δεν είναι πράγμα αισχρόν και ασφαλής απόδειξις απαιδευσίας, να είναι κανείς ηναγκασμένος να καταφεύγη εις δικαιοσύνην επιβαλλομένην εις αυτόν υπ’ άλλων, δίκην δεσποτών και κριτών, επειδή ο ίδιος δεν έχει δικαιοσύνην; 
— Πράγματι δεν υπάρχει άλλο αισχρότερον. 
— Δεν σου φαίνεται όμως τάχα ακόμη πολύ αισχρότατον, όταν, όχι μόνον διέρχεται κανείς ολόκληρον την ζωήν του εις τα δικαστήρια είτε ως ενάγων είτε ως εναγόμενος, αλλά να είναι και τόσον αναίσθητος, ώστε να πείση τον εαυτόν του ότι είναι και άξιος θαυμασμού διά τούτο, επειδή έχει τάχα πάρη δίπλωμα εις την τέχνην της αδικίας και σου είναι ικανός με όλας τας διαστροφάς, με όλας τας υπεκφυγάς και τα λυγίσματα να κατορθώση να διεκφύγη την νόμιμον καταδίωξιν; και ταύτα προκειμένου διά μικρά και όλως διόλου ανάξια λόγου συμφέροντα, χωρίς να γνωρίζη πόσον καλύτερον και προτιμότερον είναι να παρασκευάση τοιουτοτρόπως την ζωήν του, ώστε να μην έχη καμμίαν ανάγκην δικαστού νυσταλέου
— Πραγματικώς αυτό είναι πολύ ακόμη αισχρότερον.
.....................................................................
Η ανακοίνωση των ........ αξιώνω ποσοστό από το πλιάτσικο για να συνεχίζω να δουλεύω τα μπεεεεεεέ με ανακοινώσεις.

Γιώργος Σαρρής
ΑΔΤ Ν-067257

Sunday, January 31, 2016

Οι δικαστές υποχρεούνται να ......

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα άρθρο 93 παρ. 4. "Υποχρεούνται" σημαίνει ότι
  • οι δικαστές που στελεχώνουν τα δικαστήρια όταν δεν εκτελούν τις παραγγελίες του Συντάγματος, δεν είναι απλά ανεπαρκείς, αλλά επίορκοι. 
  • είναι υποχρεωμένοι να κρίνουν τους νόμους με βάση το Σύνταγμα πριν δικάσουν κάποιον με βάση αυτούς τους νόμους. 
  • ως θεματοφύλακες του Συντάγματος, να το σέβονται ενώπιον των κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους.
Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα βάση του Συντάγματος (άρθρο 97 παρ. 1) δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται στα ένδικα μέσα που ορίζει ο νόμος.
Αυτά τα άρθρα του Συντάγματος είναι που κάνουν την εξουσία της δικαιοσύνης πανίσχυρη και της διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της.

Γιατί;

Γιατί απλούστατα της δίνει το δικαίωμα να κρίνει το σύνολο των νόμων με το "μέτρο" του Συντάγματος.

Γιατί της δίνει το δικαίωμα να "αντινομοθετεί", όταν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν είναι παράνομοι, είτε λόγω βλακείας είτε λόγω ανικανότητας είτε λόγω διαφθοράς.

Της δίνει το δικαίωμα να κρίνει τις άλλες δύο εξουσίες, οι οποίες είναι πιθανόν να παραβούν το Σύνταγμα, πάνω στην αγωνία των διαχειριστών τους να παραμείνουν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας.


Μπεεεεέ μου όταν σηκωθείτε από τα τέσσερα - διαβάστε για το καθήκον της Αλήθειας και πως αποζημιώνεστε και φοράτε βραχιολάκια στους ΜΑΛΑΚΕΣ δικηγόρους των τραπεζών που αποπειρώνται να ληστέψουν την περιουσία σας

Τι ξέρατε μπεεεεεέ μου για την ποινική ευθύνη των δικηγόρων των τραπεζών όσον αφορά την εξαπάτηση δικαστηρίου??
Αν μπεεεεεεεέ μου έχασες ή κινδυνεύεις να χάσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία από τους ανήθικους δικηγορο-απατεώνες συνεργάτες των τραπεζω-απατεώνων τότε στρώσου λιγουλάκι στο διάβασμα - αν πάλι βαριέσαι τα μεγάλα άρθρα και περιμένεις τον απατεώνα Σώρρα να αγοράσει τα χρέη σου, που σαφώς είναι πιο ξεκούραστο και πιο εύκολο από το να μαθαίνεις τα δικαιώματά σου τότε ψάξε μαντήλι να κλάψεις.
Υπάρχουν βέβαια και οι "λύσεις" των μπακαλόχαρτων - sorry των εξωδίκων που λανσάρονται την τελευταία τετραετία "αφιλοκερδώς". Τι και αν ο καθηγητής Μπέης αναλύει αγωγές?? - οι "σωτήρες" τις μετέτρεψαν σε εξώδικα αφού τα αφελή "μπεεεεεέ" εμπιστεύονται ότι να ΄ναι και όποιον να ΄ναι.


Τι ρωτήσατε μπεεεεεεέ μου?? Αν αποζημιώθηκε μετά από τόσα χρόνια που ταλαιπωρείται η γυναίκα στα δικαστήρια?? Πως να δικαιωθεί μπεεεεεέ μου, κάποιος άμεσα, όταν τρώτε το χορταράκι του κάθε λαγού που μοιράζει μαντήλια για κλάψιμο?? και Δ.ΕΝ αντιλαμβάνεστε ότι απαιτείται συλλογικότητα και διαφάνεια για να αλλάξουν τα πράγματα - ενώ όλοι σας πάτε τα χώνετε για μπλέ χάπια και εξαφανίζεστε μέχρι να..... και έχει ο Θεός.
Βούτυρο στο ψωμί του κάθε παπατζο-αεριτζή ........ Μπεεεεεεεέ