Το κορυφαίο ανέκδοτο περί Δημοκρατίας και Ασυλίας.....




Ο τίτλος της ανάρτησης θα μπορούσε να είναι και 


Το κουτόχορτο των ΑΝΕξέΛεγκτων ΣΥΡΙΖΑίων.



 Κασιμάτης Κάτσιος Ευθ Μελ Κυβ 86 Σ Επτα-κομματική
Γιώργος Σαρρής 
ΑΔΤ Ν-067257


Share this