Οι υπό Τον έβαλα σημάδια στον Ουρανό δεν μπορεί παρά να Τον 'τιμούν'...

ε και αφού όντως Το είπε (Γεν 1.14) ... οι μακάριοι (Αποκ 22.14) μπέρδεψαν τη διακονία με τη βασιλεία ... αφού δεν αντελήφθησαν πόσο απέχει το Αποκ 22.14 από το Αποκ 1.4 και ... από το "υστέρημα" τους δημιούργησαν τις Ακαδημίες (πχ Αθωνιάδα) που δίδαξαν στους "έλληνες" το δρόμο της ...

Κάθισμα Σχολάρχη Ευγένιου Βούλγαρη στην Αθωνιάδα Ακαδημία...

τι και αν τα Ευαγγέλια λένε ότι δεν μπορείς να ακολουθείς δύο κυρίους (Ματθ 6.24) ...

όπως είπε έγκριτη ακαδημαικός με τα Ευαγγέλια θα ασχολιόμαστε τώρα ... τα οποία σύμφωνα με τους "πνευματικούς πατέρες"  ... είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα ...

εδώ ο κόσμος καίγεται από την ανάγκη ... για πρώτη κατοικία (1)... και εμείς θα "προσκυνούμε" το οὐκ οἴδαμε, ... ή μήπως να το γυρίσουμε στο...ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν (Ιωάν 4.22) ...

video - το "ευλογημένο" real estate  - το Βατοπέδι και η παραίτηση τ Εισαγγελέα Κολιούση

τώρα το που βρήκαμε τους τίτλους "ιδιοκτησίας" είναι μια μεγάλη ιστορία ...

και αφού τα μπεεεεεέ του ελχανανιστάν βαριούνται την ανάγνωση ...

video Καθηγητής Νομικής Κονιδάρης για τίτλους Μονών

επίσης το πόσα είναι τα στρέμματα που διαχειρίζονται οι "πτωχοί" μακάριοι είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία ...

video tα στρέμματα των "πτωχών" μακάριων

την οποία ουδείς γνωρίζει επακριβώς παρά μόνο οι της Αθωνιάδας Πολιτείας ...
μιας και οι πολιτικοί "ηγέτες" της "Ελληνικής" Πολιτείας
ακόμη και οι "μέγκα" ΠαπανδρεοΛαλιώτες
τα βρήκαν με τους πνευματικούς ηγέτες της Αθωνιάδας Πολιτείας ...

video οι σχέσεις των "πτωχών" με τους υπαλλήλους τους

αφού αντελήφθησαν ότι οι μπούρδες (2) του Βατοπαιδινού Αρσένιου περί διακονίας
είναι ταμάμ για τα ζα του ποιμνίου

video Βατοπαιδινός Αρσένιος για Πυραμίδα Εξουσίας

αλλά επίσης αντελήφθησαν ότι το χέρι του νονού δεν το πειράζει όποιος θέλει να κάθεται
στα έδρανα του Βολευτηρίου...

video Εκκλησία Χριστόδουλος Συνοδική Απόφαση

για αυτό και οι πολιτικοί "ηγέτες" όχι μόνο δεν ενημέρωσαν τα ζα 
για την προσφυγή (3) του μπεχριστόντουλου κατά του Ελληνικού Κράτους 
και άρα κατά των Ελλήνων Πολιτών 
αλλά επιπλέον αμέλησαν και τη δημιουργία κτηματολογίου
προκειμένου το Ε9 
να αφορά μόνο τα ζώα της στάνης...

video Δαλακούρας Γ - Εφοπλιστής - Πολιτικός κ Διοικητής Αγ Όρους -  Ε9 τι είν τούτο

Σημειώσεις
(1) για όσους άκουσαν με προσοχή το video ...το "ευλογημένο" real estate  - το Βατοπέδι και η παραίτηση τ Εισαγγελέα Κολιούση ...

video ο εισαγγελέας του Βατοπεδίου αποκαλύπτει

(2) 
για αυτούς που φέρουν βαρέως τη φράση ... μπούρδες του Βατοπεδινού περί διακονίας ... επισυνάπτω απόσπάσματα της ομιλίας της Α. Θ. Παναγιότητος  του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Συμεών, όπου ενώπιον του κλήρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Εσθονίας (07.09.2013) «δίδαξε» τη διαφορά διακονίας και  εκκλησιαστικού φρονήματος ... 

… Ὅταν δὲ ὁμιλῶμεν περὶ ὑπακοῆς, ἐννοοῦμεν τὴν ὑπακοὴν εἰς τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐταξεν ἡ Ἐκκλησία ὡς ἀνώτερα ἱεραρχικῶς: οἱ λαϊκοὶ ἐν ταῖς ἐνορίαις ὑπακούουν εἰς τοὺς ἱερεῖς, οἱ ἱερεῖς εἰς τοὺς ἐπισκόπους, οἱ ἐπίσκοποι εἰς τὴν Σύνοδον, ἡ Σύνοδος εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας ….  «Ὁ πνευματικὸς πατὴρ δύναται νὰ εἶναι καὶ ἓν πρόσωπον, ἀνεξαρτήτως τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον ἐπιλέγομεν συχνάκις μετὰ ἀπὸ ἀρκετὴν βάσανον, ὡς κατάλληλον διὰ νὰ μᾶς χειραγωγήσῃ πνευματικῶς, νὰ μᾶς ἁγιάσῃ, νὰ μᾶς ἑνώσῃ μὲ τὸν Θεόν. Εἶναι εἷς πνευματικὸς ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος μᾶς ἀναπαύει, αἴρει τὰς ἁμαρτίας μας, αἰσθανόμεθα πλησίον του ἄνεσιν, ἐμπιστοσύνην καὶ ἀσφάλειαν, ἀνοίγομεν εἰς αὐτὸν τὴν καρδίαν μας καὶ εὑρίσκομεν ἀπαντήσεις εἰς τὰ ἐρωτήματά μας. Ἡ σχέσις μας ὅμως μὲ τὸν πνευματικόν, εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν οὗτος δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν Προϊστάμενον ἡμῶν ἱεραρχικῶς κληρικόν, ἀσφαλῶς δὲν καταργεῖ τὴν ὑπακοὴν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ ἱεραρχίαν καὶ ὁ καλὸς πνευματικὸς διδάσκει καὶ μανθάνει εἰς τὰ πνευματικὰ τέκνα του αὐτὴν τὴν ὑπακοήν, τοὺς ἐμπνέει αὐτὸ τὸ ὁποῖον δυνάμεθα μὲ μίαν λέξιν νὰ εἴπωμεν ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα … Ἡ ὑπακοὴ εἶναι μόνιμος πηγὴ ἁγιασμοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον»

(3) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - Μοναστήρια κατά Ελλάδας (1997) ... 


...η πληροφορία ότι η δυσπιστία του Λαλιώτη μετά τις επισκέψεις στο "Άγιο Όρος" μετατράπηκε εις πλήρην πίστην ... εξ ου και η μετονομασία του ... "Άγιο Βρέφος" ... είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

ΥΓ
μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το βιογραφικό του Σχολάρχη της Αθωνιάδας Πολιτείας Ευγένιου Βούλγαρη.