ο επί της γης πατερούλης Ευστάθιος κατάργησε Τον ... Εἷς

τι και αν ο Λόγος είναι απόλυτα σαφής ...


ο "φωτισμένος" Ευστάθιος απέκοψε το "βασίλειο" - τσιφλίκι της Γης από τη Βασιλεία των Ουρανών


αλλά κατά τα άλλα προστατεύει το ποίμνιο από τα θηρία και τους πονηρούς ...


μπεεέ