μπα ... μη με γελούν τα μάτια μου ... τι είναι αυτά που λέει ο Ασκληπιός στον Άμμωνα ?


πηγή photo

Έλληνες γάρ, ώ βασιλεύ, λόγους έχουσι κενούς αποδείξεων [ενεργητικούς]· και αύτη εστίν (ή) 'Ελλήνων φιλοσοφία, λόγων ψόφος, ημείς δε ού λόγοις χρώμεθα, άλλα φωναΐς με[γι]σταΐς [των] έργων.

σε απλά λογάκια ο Ασκληπιός λέει στον Άμμωνα ότι ...

η φιλοσοφία των Ελλήνων είναι μόνον ψόφος ... λόγια άνευ αποδείξεων ...

η ελεύθερη μετάφραση του κειμένου που "ξέχασε" τα μισά του αρχαίου κειμένου προέρχεται από την εκδοτική Δίον (σελ 86-87)

αρχαιο-ελ-μπεεέ μου sos ...

βοηθήστε να "βρούμε τις πηγές" όπου συνομιλεί ο κανονικός ελ-ασκλησπιός με τον κανονικό ελ-άμμωνα ...

διότι από όσες πηγές και αν έψαξα βρήκα ... μόνον ερμητικά του μπεεε-τρισμέγιστου ... όπου συνομιλούν ο egyptσιος-ασκληπιός με τον egyptσιο-άμμωνα στην πατρώα Ιερογλυφική...