Για τον Αλέξανδρο θα συζητάμε τώρα ... άσε να πάμε στον Ηρακλέα του γένους Homo Sapiens

τάδε έφη ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μαριολάκος ... με πηγές λέει τους Διόδωρο, Πλούταρχο και Στράβωνα ...μια και έκατσε βαριά η φράση ...

ο Μέγας Αλέξανδρος ωχριά εμπρός στο "μυκηναίο" Homo Sapiens ...

Πλούταρχος - Περί Ίσιδος και Οσίριδος 367d-367e - ο Ηρακλέας συνοδός του Σηθ


[367.D]  ...τὴν μὲν γὰρ σελήνην γόνιμον τὸ φῶς καὶ ὑγροποιὸν ἔχουσαν εὐμενῆ καὶ γοναῖς ζῴων καὶ φυτῶν εἶναι βλαστήσεσι· τὸν δ' ἥλιον ἀκράτῳ πυρὶ καὶ σκληρῷ καταθάλπειν [τε] καὶ καταυαίνειν τὰ φυόμενα καὶ τεθηλότα καὶ τὸ πολὺ μέρος τῆς γῆς παντάπασιν ὑπὸ φλογμοῦ ποιεῖν ἀοίκητον καὶ κατακρατεῖν πολλαχοῦ καὶ τῆς σελήνης. διὸ τὸν Τυφῶνα Σὴθ [ἀεὶ] Αἰγύπτιοι καλοῦσιν, ὅπερ ἐστὶ καταδυναστεῦον ἢ καταβιαζόμενον, καὶ τῷ μὲν ἡλίῳ τὸν Ἡρακλέα μυθολογοῦσιν ἐνιδρυμένον συμπεριπολεῖν, 
τῇ δὲ σελήνῃ τὸν Ἑρμῆν· λόγου γὰρ ἔργοις ἔοικε καὶ [περὶ]

[367.E]  σοφίας τὰ τῆς σελήνης, τὰ δ' ἡλίου πληγαῖς ὑπὸ βίας καὶ ῥώμης περαινομέναις...
Πράγματι, η σελήνη, που έχει φως γονιμοποιό και προκαλεί την υγρασία, ευνοεί τη γονιμότητα των ζώων και τη βλάστηση των φυτών. Ο ήλιος, αντίθετα, με την καθαρή και σκληρή φωτιά του κατακαίει και ξηραίνει εντελώς όσα φυτρώνουν και έχουν βλαστήσει, ενώ με τη φλόγα του κάνει το μεγαλύτερο μέρος της γης ακατοίκητο, επικρατώντας σε πολλά μέρη αλλά και στη σελήνη. Για τούτο τον Τυφώνα οι Αιγύπτιοι αποκαλούν Σηθ, που σημαίνει οτιδήποτε καταδυναστεύει ή επιβάλλεται με βίαιο τρόπο, και αναφέρουν στους μύθους τους πως ο Ηρακλής, εγκαταστημένος στον ήλιο, τον συνοδεύει στη μετακίνησή του, ενώ ο Ερμής τη σελήνη. Πράγματι, τα έργα της σελήνης μοιάζουν με έργα λογικά και συνετά, ενώ του ήλιου με χτυπήματα που προκαλούν η βία και η (σωματική) ρώμη.


Διόδωρος Σικελιώτης - Βιβλίο Πρώτο 17.3 - ο Ηρακλέας συγγενολόι του Όσιρι που έμεινε να φυλάει τα πάτρια όταν ο Όσιρις εκστράτευσε για να εκπολιτίσει τα "ζωντανά" της γης ...17. Λένε επίσης για τον Όσιρι, ότι, καθώς ήταν ευεργετικός αλλά και φιλόδοξος, σχημάτισε μεγάλο στρατό και σκέφτηκε να διαβεί ολόκληρη την οικουμένη και να διδάξει στο ανθρώπινο γένος το φύτεμα της αμπέλου και τη σπορά του σταριού και του κριθαριού- διότι θεωρούσε ότι αν πάψει την αγριότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και τους μάθει τον ήμερο τρόπο ζωής, θα ήταν τόσο μεγάλη η ευεργεσία που θα προσέφερε ώστε θα δεχόταν αθάνατες τιμές. Αυτό και έγινε, γιατί όχι μόνο οι σύγχρονοι του, που δέχτηκαν εκείνη τη δωρεά, αλλά και όλοι όσοι γεννήθηκαν στα μεταγενέστερα χρόνια, για την απόλαυση που έχουν από τις καινούριες τροφές, τίμησαν όσους τις εισήγαγαν ως τους επιφανέστερους των θεών. Λένε λοιπόν πως, αφού ο Όσιρις τακτοποίησε τα της Αιγύπτου, παρέδωσε στη γυναίκα του, την Ίσιδα, την ηγεμονία, της έδωσε σύμβουλο τον Ερμή, που υπερείχε στη φρόνηση από τους άλλους φίλους του, και όρισε στρατιωτικό διοικητή της χώρας του τον Ηρακλή, που ήταν συγγενής του και θαυμαστός για την ανδρεία και τη σωματική του δύναμη.
Όρισε επίσης διοικητές των περιοχών προς τη Φοινίκη και τα θαλασσινά μέρη τον Βούσιρι και τον Ανταίο στις περιοχές προς την Αιθιοπία και τη Λιβύη, ενώ ο ίδιος αναχώρησε με τη στρατιά του από την Αίγυπτο για την εκστρατεία, παίρνοντας μαζί τον αδελφό του, τον οποίο οι Έλληνες αποκαλούν Απόλλωνα.
Μετάφραση Κάκτος

Και μετά αναρωτιόνται τι είχαν τα έρμα και καταστρέφεται η Πατρίδα τους ...
Ποσειδωνοτρικυμία λέγεται η πάθηση και εντάσσεται στις ανίατες ...