2015 07 28 Λαγκάρντ - Σεληνιακό νέο έτος - Παγκόσμια Οικονομία - Σύμβολα και ...


Η "μεγάλη αποκάλυψη" της Λαγκάρντ με σχολιασμό από τον Λιακόπουλο.