Πυραμίδα 'Unas' - mdw ntr

Στην πυραμίδα του 'Unas' βρίσκονται χαραγμένα αυτά που ο Πλούταρχος αποκαλεί Ιερά Γράμματα. Το κείμενο του 'Unas' μαζί με τα κείμενα άλλων τεσσάρων πυραμίδων που ο Kurt-Sethe είχε προφανώς βρει στη θέση τους πριν την 'εξαύλωσή' τους είναι τα παλαιότερα και τα λιγότερο κατεστραμμένα της νεκροτομίας της αρχαίας Αιγύπτου.


Από τούτα τα κείμενα ξεκινούν οι θεωρίες περί ψυχής κλπ καθότι σε αυτά βρίσκονται οι αρχαιότερες αναφορές στην μετά θάνατον ζωή...