ο επί της γης πατερούλης Ευστάθιος κατάργησε Τον... Εἷς

τι και αν ο Λόγος είναι απόλυτα σαφής...


ο "φωτισμένος" Ευστάθιος απέκοψε το "βασίλειο" - τσιφλίκι της Γης από τη Βασιλεία των Ουρανώναλλά κατά τα άλλα προστατεύει το ποίμνιο από τα θηρία και τους πονηρούς ...


μπεεεεεεεέ