1964 Αναρρύθμισις του εσωτερικού και ρύθμισις του εξωτερικού Δημόσιου Χρέους.1964 Ιστορία Δημόσιου Χρέους Μητσοτάκης Παπανδρέου